close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 11 stycznia 2019

  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja Liderzy Przemian ogłaszają kolejną edycję otwartego konkursu w roku akademickim 2019/2020.

  PROGRAM STYPENDIALNY im. LANE’A KIRKLANDA W POLSCE 2019/2020

   

   

   

  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja Liderzy Przemian ogłaszają kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu na stypendia im. Lane'a Kirklanda w Polsce w roku akademickim 2019/2020

   

  Oferta Programu to 2 semestry studiów w jednym z 5 polskich ośrodków akademickich (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Lublin) oraz co najmniej 2-tygodniowy staż zawodowy w instytucjach państwowych lub prywatnych.

   

  Program adresowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów i ekspertów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki rynkowej i społeczeństwa obywatelskiego, zdecydowanych wykorzystać zdobytą wiedzę w swoich krajach po powrocie ze stypendium.

  Program obejmuje dziedziny ekonomii i zarządzania, zarządzania w biznesie, NGO, kulturze, edukacji, ochronie środowiska, służbie zdrowia, administracji publicznej, prawa, nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia), nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, politykę rozwojową i humanitarną. Kierowany jest on zatem do osób reprezentujących środowiska urzędników państwowych i samorządowych, prawników, przedsiębiorców, kadrę zarządzającą i liderów w biznesie, NGO, kulturze, edukacji, ochronie środowiska, służbie zdrowia, animatorów kultury i aktywności obywatelskiej, nauczycieli akademickich i dziennikarzy.

   

  Warunki finansowe to stypendium w wysokości 1800 PLN miesięcznie (przez 9 miesięcy) i bezpłatny dostęp do zajęć uniwersyteckich. Ponadto Administrator Programu zapewnia (w łącznej kwocie ok. 4200 zł miesięcznie):

  - zakwaterowanie w Polsce przez okres 9 miesięcy

  - ubezpieczenie KL, OC i medycznego w prywatnej służbie zdrowia

  - podróż do Polski i podróż powrotną (według ustalonych limitów)

  - opłaty za korzystanie z komunikacji miejskiej

  - opłaty wizowe

  - zakup materiałów i pomocy naukowych

  - udział w programie orientacyjnym oraz zjazdach warsztatowo-integracyjnych stypendystów

  - kurs języka polskiego (w okresie październik-czerwiec).

   

  KRYTERIA FORMALNE:

   

  • Obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym z wymienionych w ogłoszeniu krajów (posiadacze kart stałego pobytu w Polsce oraz osoby mieszkające lub pracujące w Polsce w momencie ubiegania się o stypendium nie mogą ubiegać się o stypendia Kirklanda);
  • Wykształcenie pełne wyższe (tytuł magistra);
  • Wiek do 35 lat (w uzasadnionych przypadkach do 40 lat);
  • Doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata;
  • Przynajmniej 2 lata przerwy od udziału w poprzednim, dłuższym niż 6 miesięcy stypendium zagranicznym;
  • Studia w ramach Programu Kirklanda są realizowane dla kandydatów z Białorusi i Ukrainy w języku polskim. Kandydaci z Białorusi i Ukrainy oraz pozostali planujący studia w języku polskim, w momencie rozpoczęcia stypendium muszą wykazywać się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej znajomością języka polskiego na poziomie B1. Rozmowy kwalifikacyjne planowane są w terminie 30.03-30.04.2019.

    

   Szczegółowy opis Programu i rekrutacji oraz instrukcję wypełniania formularzy zgłoszeniowych online można uzyskać bezpośrednio ze strony: www.kirkland.edu.pl lub poprzez korespondencję elektroniczną z pracownikami Programu: kirkland@kirkland.edu.pl.

    

   Termin zgłoszeń na stypendia Kirklanda 2019/2020 upływa 1 marca 2019 r. Zgłoszenia nadesłane po upływie podanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: