close

 • To serve Poland – to build Europe – to understand the world

   

 • ІНФОРМАЦІЯ, ЯКА СТОСУЄТЬСЯ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У КОНСУЛЬСЬКІЙ БАЗІ

 • Відповідно до ст.13 Розпорядження Європарламенту і Ради ЄС 2016/679 від 27 квітня 2016р. про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних і у справі вільного обігу таких даних, а також про скасування директиви 95/46/WE (RODO), повідомляємо, що:

  1. Адміністратором Ваших персональних даних, згідно зі ст. 4 п.7 RODO, є міністр закордонних справ Польщі за адресою: Warszawa 00-580,  Al. J. Ch. Szucha 23.

  2. Консул РП у Харкові (адресa: Харків, вул. Алчевських 16) виконує обов'язки адміністратора даних, що містяться у консульській базі даних, яку він веде.

  3. Міністр закордонних справ призначив Інспектора Захисту Даних (IOD), котрий виконує свої обов'язки щодо даних, які обробляються у Міністерстві закордонних справ та у закордонних представництвах. Цi обов’язки виконує пані Ева Вольська.

                          Контактні дані IOD:

  Адреса: Al. J. Ch. Szucha 23,  00-580 Warszawa                                                                                         

  E-mail: iod@msz.gov.pl

  4.Доступ до даних мають лише особи, уповноважені Адміністратором.

   

  5. Дані, зібрані у консульській базі, обробляються згідно з положеннями ст.6 п. 1 літ. c. RODO  з метою виконання Консулом РП обов’язків, що виникають з окремих положень права (у нижченаведеній таблиці).

   

  6. Дані підлягають захисту на підставі положень RODO і не можуть бути доступні третім особам, які не мають права доступу до них, а також не будуть передані до третьої країни, яка не дає гарантії захисту принаймні рівнозначного тому, який передбачений у положеннях RODO. Дані можуть бути передані третій країні лише у випадку, якщо такий обов’язок був передбачений у польському законодавстві або законодавстві Європейського союзу, згідно з ст. 44-46 RODO.

  7.          До ваших даних можуть мати доступ відповідні суб’єкти, зокрема, державні органи, згідно з положеннями законодавчих актів.  

  8.   Повідомлення Вами своїх персональних даних є вимогою закону і необхідне для розгляду справи.

  9.       У випадку, якщо загальні правила не передбачають іншого, Ви маєте право (визначене у ст.15-19 RODO) на контроль обробки даних, зокрема, право доступу до змісту своїх даних і їх виправлення, скасування або обмеження обробки (якщо будуть застосовані ст. 17 і 18 RODO).

  10. Ваші дані не оброблятимуться автоматичним способом, що може вплинути на прийняття рішення, яке могло б мати юридичні наслідки або суттєво на нього вплинути. Дані не будуть профілюватися.

   

  11. Ви маєте право на подання скарги до наглядового органу за адресою:

  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych                                                                                                          

  Ul. Stawki 2                                                                                                                                                      

  00-193 Warszawa.

  Детальна інформація щодо юридичної основи, мети та періоду обробки персональних даних по відношенню до окремих дій, що їх виконує консул РП.

  Print Print Share: